Система Фибоначи

Система Фибоначи

Система Фибоначи, стратегия за игра на рулетка

Системата Фибоначи или стратегията Фибоначи е една от най-известните и най-стари стратегии. Последователността Фибоначи е открита от италианския математик Леонардо Писано през 12ти век. Последователността Фибоначи се изчислява като сума от предишните две числа – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н. Последователността от числа се използва, когато играете рулетка за увеличаване на залозите на черно и червено и когато тъгувате на стокови пазари.

Основни принципи на системата Фибоначи при игра на рулетка

Поставяме първи залог от 1 евро. Ако спечелим, вземаме чиста печалба от 1 евро и започваме отначало. Ако загубим, използваме първото число от последователността (в нашия случай – 1). Продължаваме нататък в последователността Фибоначи за всеки губещ залог и поставяме нашия следващ залог с помощта на следващото число в последователността. След печалба зачеркваме последните 2 числа от последователността. Приключваме серията, когато сме зачеркнали всички числа в последователността. Например:

 • 1-ви залог на черно за 1 евро, резултат червено, загуба
  • Въвеждаме първото число в последователността: 1
  • Балансът ни е –1 евро
 • 2-ви залог на черно за 1 евро, резултат червено, загуба
  • Въвеждаме второто число в последователността: 1, 1
  • Балансът ни е –2 евро
 • 3-ти залог на черно за 2 евро, резултат червено, загуба
  • Въвеждаме следващото число в последователността: 1, 1, 2
  • Балансът ни е –4 евро
 • 4-ти залог на черно за 3 евро, резултат черно, печалба
  • Задраскваме последните 2 числа, а останалите остават: 1
  • Балансът ни е –1 евро
 • 5-ви залог на черно за 1 евро, резултат червено, загуба
  • Въвеждаме следващото число в последователността: 1, 1
  • Балансът ни е –2 евро
 • 6-ти залог на черно за 2 евро, резултат черно, печалба
  • Задраскваме и двете числа или цялата последователност
  • Балансът ни е 0 евро

Задраскали сме цялата последователност, така че започваме отначало.

Предимства и недостатъци на стратегията Фибоначи в играта на рулетка

От прогресията на залозите с използването на системата Фибоначи можем да видим, че печалби се печелят само когато спечелим при първия залог. В обратния случай последователността завършва с печалба 0. Това е ефективна стратегия за играчи, които играят рулетка за забавление. Не очаквайте високи печалби за кратко време, когато използвате тази стратегия.

Рулетка